Podczas weekendowych warsztatów budowania zgranego zespołu odkrywaliśmy wiedze o własnym funkcjonowaniu, badaliśmy mocne strony naszych osobowości jak również nazywaliśmy nasze talenty, zdolności i umiejętności, uczyliśmy się sposobu realizacji wspólnych celów, omawialiśmy znaczenie i rolę przywództwa w zespole.

Uczestnicy warsztatów – mieszkańcy Chłopowa (gm. Myślibórz) oraz Różańska (gm. Dębno) tworzyli przestrzeń do budowania synergii, która wyzwoliła energię do zaangażowanego i kreatywnego działania podczas warsztatu.

Zajęcia poprowadziła Tamara Olszewska Watracz.

W ramach naszego projektu „IDEE przez wieś” do kwietnia 2024 r. odbędzie się w sumie 90 godzin zajęć, których celem jest szeroko rozumiane wzmocnienie liderów wiejskich i wolontariuszy w działaniach lokalnych.

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.