page-header

Warsztaty i szkolenia

Niniejsze działanie poprzez cykl szkoleń i warsztatów pozwoli na wzmocnienie aktywnych społecznie osób i ich potencjału do angażowania otoczenia, co będzie miało kluczowe znaczenia w procesie wdrażania planów rozwoju wsi.

Działaniem objęci zostaną przede wszystkim sołtysi, rady sołeckie, liderzy i społecznicy z organizacji społecznych i instytucji wiejskich, wolontariusze.

Wstępny katalog tematów::

Na rzecz każdej ze społeczności zaplanowaliśmy średnio po 30 h wsparcia w formie szkoleń i warsztatów realizowanych metodami aktywnymi.

Back to top of page