page-header

Badanie kapitału społecznego

Jakie jest u nas poczucie wspólnoty i przynależności do grupy. Jaki jest poziom zaufania między mieszkańcami i jaka otwartość na wzajemną pomoc między ludźmi. Czy chętnie się angażujemy w działalność społeczną, pomagamy potrzebującym? Czy lubimy się z sąsiadami?

To wszystko kryje się pod pojęciem „kapitału społecznego”.

Kapitał społeczny to – najprościej mówiąc – zdolność i otwartość na współpracę z innymi. 

Kapitał społeczny jest ważnym składnikiem, który może przyczynić się do rozwoju i dobrobytu społeczności. Może on pomóc w tworzeniu lepszych warunków do życia, wzmocnić więzi społeczne i zapewnić lepsze możliwości rozwoju dla poszczególnych osób.

W ramach projektu – poprzez specjalne badanie ankietowe i spotkania z mieszkańcami – zbadamy jaki jest poziom kapitały społecznego w Różańsku, Chłopowie oraz Rychnowie. Sprawdzimy co łączy nasze wsie, a co różni. Która jest najbardziej zgrana, a przed którą jeszcze trochę pracy w tym zakresie.

Back to top of page