page-header

Inicjatywy oddolne

Wierzymy, że zaplanowane w projekcie działania zachęcą mieszkańców do oddolnej aktywności na rzecz swoich małych ojczyzn. Aby dać im pole do działania, wyzwolić zaangażowanie uruchomimy program minigrantów, w ramach którego wesprzemy realizację co najmniej 30 oddolnych inicjatywy.

Pomysłodawcami i realizatorami będą grupy inicjatywne, my zaś wesprzemy je w skutecznej realizacji.

Warunkiem koniecznym sfinansowania przez nas niezbędnych kosztów będzie:

Orientacyjna wysokość środków na inicjatywę to 900 zł. Nabór odbędzie się w trybie ciągłym.

O wyborze inicjatywy do wsparcia decydować będą następujące kryteria:

Ponadto szczególnie mile widziane będą inicjatywy angażujące młodzież oraz prośrodowiskowe.

Back to top of page