page-header

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie bezpośredniego zaangażowania 200 mieszkańców wsi Różańsko, Rychnów i Chłopowo w wypracowanie wieloletnich planów rozwoju poszczególnych wsi (w ujęciu społecznym i przestrzennym) oraz zainicjowanie ich wdrażania przy udziale społeczności do kwietnia 2024 r. Innymi słowy: wspólnie zastanowimy się jak widzimy nasze wsie w przyszłości i wspólnie sprawimy aby wizje te stały się rzeczywistością.

W ramach projektu odbędą się:

Plany rozwoju wsi, będące efektem wielomiesięcznego cyklu spotkań, dyskusji z udziałem władz i lokalnych społeczności „od juniora do seniora” zostaną następnie wdrożone (adekwatnie do możliwości projektu i społeczności). Zrealizowane zostaną co najmniej 33 oddolne inicjatywy.

Projekt pozwoli mieszkańcom uzyskać pozytywne doświadczenia w zarządzaniu rozwojem swoich wsi poprzez wypracowywanie zbiorowych decyzji w sytuacjach występowania różnych poglądów.

Projekt wzmocni zasoby administracji i podniesie efektywności zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym.

Wnioski z projektu upowszechnimy w formie przewodnika dotyczącego angażowania społeczności w prowadzenie polityki rozwoju na szczeblu lokalnym.

Back to top of page