page-header

Plan rozwoju wsi

Kluczowym działaniem zaplanowanym w ramach projektu będzie wspólne opracowanie planów rozwoju wsi: Różańsko, Rychnów oraz Chłopowo.

Czym jest plan rozwoju wsi? To po prostu dokument, który określa cele i działania zmierzające do rozwoju danej wsi.

Może on obejmować różne obszary, takie jak:

Plany rozwoju Różańska, Rychnowa i Chłopowa będą tworzone w oparciu o opinie i potrzeby mieszkańców poszczególnych wsi (wyrażone w formie ankiet, czy w trakcie spotkań). Plany mają na celu pomóc poszczególnym wsiom w rozwoju i poprawie jakości życia mieszkańców. 

Back to top of page