W Różańsku zrealizowana została ciekawa inicjatywa oddolna, w której udział wzięły dzieci z klas I-III.

Pierwsze działanie pod hasłem „Mali odkrywcy przyrody” miało na celu odkrywanie przez dzieci piękna i złożoności środowiska przyrodniczego. Dzieci uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Różańsko oraz w pobliskim lesie. Pod okiem profesjonalnego leśnika pani Anny Tokarskiej w sposób aktywny, twórczy i dociekliwy zgłębiały wiedzę na temat świata przyrody.

Terenowe zajęcia rozpoczęły się quizem dotyczącym wiadomości ze świata przyrody, w którym dzieci znakomicie sobie poradziły. Następnie wyruszyliśmy w las, aby tam przyjrzeć się przyrodzie z bliska. Mali badacze przyrody mogli poczuć czym pachnie las i jak pięknie wygląda w jesiennych barwach. Wszystko ich interesowało, każde drzewo, grzyb, ptak, a nawet drobne roślinki spotkane podczas wędrówki. Dzieci zwróciły również uwagę, że w lesie spotykamy śmieci. Gotowe były, aby zabrać się do sprzątania, bowiem doskonale wiedzą, że dbamy o naszą planetę. W tracie naszych zajęć w terenie, było również wiele działań praktycznych tj. zbieranie i nazywanie darów natury czy tworzenie jesiennej kompozycji. Wszystkie zadania zostały wykonane na medal. Finałem tych zajęć było rozdanie dzieciom teczek, w których wykonane zostały zielniki.

Drugim działaniem projektu pod hasłem „Młody człowiek wyrusza w wielki świat” była wycieczka do Muzeum Morskiego w Szczecinie. Dzieci zwiedzały muzeum jak i uczestniczyły w warsztatach. Zdecydowana większość eksponatów w muzeum to stanowiska interaktywne i samoobsługowe, a także makiety statków. Podczas doświadczeń i prezentacji dzieci poznały wiedzę na temat żeglugi, fal, wiatru i życia w porcie. Zobaczyły jak wygląda proces projektowania i budowania statków, a także różne typy jednostek pływających, rodzaje napędów i sposobów sterowania. Na własnej skórze mogły poczuć właściwości wody: spiętrzać fale, tworzyć wiry, kierować modelami statków i poznawać podstawowe zasady fizyki. Zrozumiały, że woda to ogromny żywioł i sporo dowiedziały się o ratownictwie wodnym. Obejrzały również stanowiska poświęcone mapom i planom podróży. Dzieci były zafascynowane tym miejscem, po kilka razy wracały do eksponatów czy modeli, aby móc jeszcze raz doświadczyć.

Następnie zaproszono dzieci do pracowni STEAM, w której mogły rozwijać swój potencjał twórczy. Każdy z uczestników stał się wynalazcą i projektantem pracując z robotem Photon. Dzieci miały za zadanie odczytać informacje z mapy i tak zaprogramować swojego robota, aby poruszał się i wykonywał zadania zgodnie z mapą. Na zasadzie prób i błędów każdy uczestnik wykonał zadanie prawidłowo. Dzieci mogły również programować swoje roboty według własnego pomysłu. Rozwiązań było bardzo wiele, a każde z nich coraz lepsze. Na zakończenie wycieczki w muzeum, odwiedziliśmy sklepik z pamiątkami.

Pełni emocji i wrażeń wsiedliśmy do autokaru. Planujemy wrócić tu jeszcze nie jeden raz.

Opracowała: Bożena Frączak