Za nami świetne i bardzo merytoryczne spotkanie w niewielkiej wsi Chłopowo (gm. Myślibórz). Mieszka tu niespełna 300 osób a mimo to zaproszenie do udziału w warsztatach przyjęła bardzo liczna grupa mieszkańców ZATROSKANYCH o przyszłość swojej miejscowości.

Tworzenie planów rozwoju wsi jest ważne, ponieważ pomaga poprawić JAKOŚĆ życia mieszkańców wsi, zapewnić lepsze warunki do ROZWOJU gospodarczego i społecznego oraz chronić środowisko.

W celu stworzenia dobrego planu rozwoju konieczna jest dokładna DIAGNOZA sytuacji, która pozwoli zidentyfikować problemy i POTRZEBY społeczności wiejskiej oraz określić cele i priorytety przyszłych działań.

Diagnoza sytuacji umożliwia także lepsze dopasowanie działań do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz SKUTECZNIEJSZE wykorzystanie dostępnych zasobów i środków finansowych.

Diagnozie sytuacji Chłopowa poświęcone były sobotnie warsztaty (15 kwietnia br.). Do majówki planujemy zebrać co najmniej 50 ankiet od mieszkańców aby dowiedzieć się co „leży im na sercu” i co jest dla nich ważne.