Akademia Piłkarska GIEKSA w Starej Dąbrowie (powiat stargardzki) funkcjonuje już od 2018 r. i skupia swoją działalność na pracy z dziećmi i młodzieżą. AP GIEKSA organizuje regularne treningi, turnieje i inne aktywności promujące sport i rekreację. Stowarzyszenie skutecznie pozyskuje fundusze na swoją działalność i równie skutecznie przyciąga do siebie młodych ludzi.

Aktywność fizyczna poprzez sport pomaga dzieciom i młodzieży w poprawie ich zdrowia fizycznego i psychicznego, budowaniu charakteru, nawiązywaniu pozytywnych relacji społecznych, uczeniu strategii i umiejętności życiowych, czy poprawie koncentracji i uwagi.

Z Konradem Wochna – prezesem i animatorem Akademii Piłkarskiej GIEKSA Stara Dąbrowa rozmawiała Angelika Muchowska.

Reportaż powstał w ramach organizowanej przez nas kampanii społecznej #IDEEprzezWieś

OBEJRZYJ REPORTAŻ