Nie każdy mieszkaniec Różańska, Rychnowa i Chłopowa jest „internetowy” dlatego co kwartał wydajemy również drukowaną gazetkę „Idee przez wieś”, która trafia do tychże właśnie wsi. Właśnie odebraliśmy z drukarni nowe, jesienne wydanie naszej gazetki.

Kwartalników „Idee przez wieś” wypatrujcie w swoich miejscowościach już za kilka dni. W najnowszym numerze znajdziecie m.in. relację z Wielkiego Pikniku Rodzinnego, wycieczki integracyjnej zorganizowanej w ramach projektu, a także informacje o ciekawych inicjatywach podejmowanych w każdej ze wsi objętych projektem.

[POBIERZ]