AKTYWNI i ZAANGAŻOWANI mieszkańcy nie czekają na to, aż inni zajmą się rozwiązywaniem lokalnych problemów lub realizacją projektów, ale SAMODZIELNIE podejmują działania, które uważają za ważne i potrzebne dla swojej społeczności.

Oznacza to, że są oni aktywnymi uczestnikami życia swojej wspólnoty i CHCĄ WPŁYWAĆ na decyzje, które dotyczą ich otoczenia. „Biorąc sprawy w swoje ręce” podejmują inicjatywy i działają samodzielnie, bez oczekiwania na to, aż ktoś inny zrobi coś za nich.

Realizując projekt „IDEE przez wieś” będziemy zachęcali mieszkańców Różańska, Chłopowa i Rychnowa do wspólnych oddolnych inicjatyw na rzecz ich wsi. Przed nami niezwykle twórcze i pozytywnie ROZWOJOWE miesiące!