Rychnów coraz piękniejszy! A to za sprawą zaangażowanych mieszkańców, którzy jesienią posadzili niemal 130 różnych roślin a także regularnie dbają o estetykę wspólnej przestrzeni. W tym tygodniu zamontowali także 8 solidnych ławek, które razem tworzą miejsca odpoczynku, sąsiedzkich spotkań i rozmów dla mieszkańców Rychnowa.

Jak zatem widzicie, nasze tytułowe „Idee przez wieś”, czyli:

  • aktywni i zaangażowani mieszkańcy,
  • przestrzeń przyjazna osobom w każdym wieku,
  • zielona wieś, czyli wieś czysta, dająca pozytywną energię,

stały się w Rychnowie rzeczywistością!

Wszelkie koszty związane z tym lokalnym przedsięwzięciem (m.in. sadzonki roślin, obrzeża ogrodowe, kora ozdobna, ławki, beton do montażu słupków itp.) sfinansowaliśmy z projektu Idee przez wieś.

Drodzy Rychnowianie! Ślemy Wam wielkie gratulacje i podziękowania za Wasze społeczne zaangażowanie! Szczególne podziękowania dla Ewy Stolarskiej, która koordynowała prace w Waszej wsi.