Za nami bardzo aktywna sobota, którą spędziliśmy na warsztatach w Różańsko (gm. Dębno) oraz Chłopowo (gm. Myślibórz).

  • Przedstawiliśmy wnioski płynące z przeprowadzonego w maju badania ankietowego mieszkańców tychże wsi (mocne strony, słabe strony, propozycje projektów). Zobacz prezentacje: Chłopowo / Różańsko.
  • zweryfikowaliśmy na ile przemyślenia z poprzednich warsztatów pokrywają się z tym co wynika z badania opinii mieszkańców,
  • zastanawialiśmy się nad tym jaką obrać strategię rozwojową w każdej ze wsi, oraz wstępnie ustalaliśmy priorytety dla proponowanych projektów, biorąc pod uwagę ich ważność oraz możliwości realizacyjne.

To były bardzo owocne i twórcze spotkania w ramach prac nad stworzeniem planów rozwoju Różańska i Chłopowa.

Ekspertem prowadzącym zajęcia był Sławomir Doburzyński.