W listopadzie uczniowie klas I-III ze szkoły podstawowej w Różańsku przystąpili do inicjatywy „Różańsko moja wieś”. Składała się ona z trzech etapów: (1) zebranie informacji o miejscowości Różańsko, utrwalenie ich i przystąpienie do quizu sprawdzającego wiedzę, (2) ułożenie puzzli wraz z kolorowaniem „Moje Różańsko” stworzenie plakatów, (3) wykonanie makiety „Różańsko moja wieś”.

Udział w inicjatywie pogłębił i poszerzył wiedzę na temat miejscowości Różańsko. Uczniowie szukając informacji na temat Różańska korzystali z książki „Różańsko Nasze dziedzictwo, nasza tożsamość” autorstwa regionalisty Marka Karolczaka. Edukacja regionalna kształtuje pozytywny stosunek do „małej ojczyzny” i jest jednym z elementów wychowania. Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie zainteresowali się własnym regionem, rozbudzali poczucie więzi ze swoją „Mała Ojczyzną” poprzez poznanie tradycji i historii. Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację. Z ogromnym zapałem i wiedzą odpowiadali na pytania dotyczące miejscowości Różańsko. Każdy uczeń potrafił odpowiedzieć w jakiej gminie, powiecie czy województwie znajduje się Różańsko. Bez wahania podaje przybliżoną liczbę mieszkańców, a także jest w stanie wymienić instytucje znajdujące się w tej miejscowości.

Inicjatywa uświadomiła uczniom jak wiele znaczy historia, pochodzenie. Większość dzieci po raz pierwszy mogła zobaczyć ilustracje przedstawiające dawne Różańsko, jego budynki czy dawne życie mieszkańców. Uczniowie dokonali również porównania: Różańsko dawniej i dziś.

Etap trzeci był bardzo pracochłonny i wymagał ogromnego zaangażowania ze strony uczniów, niekiedy nawet przy pomocy rodzica lub nauczyciela. Efekt tego działania można podziwiać na naszym szkolnym korytarzu gdzie powstała makieta „Różańsko moja wieś”. Wioska wygląda naprawdę realistycznie, budzi podziw i zachwyt u wszystkich oglądających. Już na pierwszy rzut oka każdy kto spojrzy na makietę potrafi rozpoznać o jaką miejscowość chodzi. Uczniowie z niewielką pomocą wykazali się profesjonalizmem a dowodem ich pracy i zaangażowania jest powstała makieta na korytarzu szkolnym.

Ogromne podziękowania kierujemy do inicjatorek przedsięwzięcia: Bożeny Frączak, Eweliny Marzec oraz Elżbiety Trzeciak.

Inicjatywę dofinansowaliśmy kwotą ok 900 zł ze środków naszego projektu „IDEE przez wieś”. Fundusze pozwoliły na zakup materiałów plastycznych a także drobnych nagród i upominków dla dzieci (breloczki, gry kreatywne).