Mają własną hodowlę kur terapeutycznych! Zbudowali potężną ośmiometrową platformę pod budowę gniazda dla bociana! A nawet oswajają dzikie konie!

Idąc przez wieś tym razem odwiedziliśmy Fundację Rogowo, która prowadzi działania kierowane do dzieci i młodzieży wiejskiej. Część z tych działań jest o charakterze proekologicznym a duża część jest zorientowana na rozwijanie u dzieci wszechstronnych zainteresowań.

Nadrzędnym celem Fundacji jest niwelowanie barier, jakie mają młodzi ludzie z racji swojego wiejskiego pochodzenia (np. ograniczony dostęp do wielu aktywności). Poprzez prowadzone działania Fundacja Rogowo rozbudza postawy biocentryzmu, wierząc że szerzenie wiedzy wprost przekłada się na zmianę postaw.

Fundacja ma w swojej ofercie szereg działań, które wpływaj na wszechstronny rozwój dzieci. Zaciekawieni? Koniecznie obejrzyjcie nasz kolejny reportaż w ramach kampanii społecznej #IDEEprzezWieś.

Zobacz na Facebooku lub na YouTube

Obejrzyj także pierwszy reportaż, który powstał w ramach kampanii.