Mieszkając w danej miejscowości, tworzymy wspólnotę mieszkańców. Łączy nas silna przynależność do danego miejsca, pragniemy rozwijać nasz region i mieć realny wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny. Dbamy o wieś, ponieważ jest to nasz dom, miejsce, w którym się wychowaliśmy, a teraz mieszkają tam nasze dzieci. Razem możemy działać i dokonać wielu „małych” rzeczy.

Wspólnie mamy wpływ na ważne decyzje dotyczące naszego miejsca zamieszkania. Możemy uczestniczyć w konsultacjach społecznych, zebraniach wiejskich i rozmawiać z włodarzami wsi i gminy na temat planowania przestrzennego, poprawy bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury. To my wiemy, jakie są potrzeby i najważniejsze kwestie dotyczące życia w naszej miejscowości. Dlatego nasze zaangażowanie w różne działania jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Jak możemy zadbać o nasze wspólne dobro?

Bądź aktywnym uczestnikiem życia społecznego na wsi. Możesz zaangażować się w lokalne inicjatywy i wzmocnić więzi sąsiedzkie. Jeśli jesteś typem społecznika, zaangażuj się w organizowanie imprez i pomagaj innym. Jeśli nie masz dużo wolnego czasu, to sam możesz coś zaproponować od siebie. Czasem wystarczy mały gest, a dla innych jest to bardzo duża pomoc. Pamiętaj, że jeśli nie bierzesz udziału w wydarzeniach organizowanych przez mieszkańców, to nie krytykuj i nie oceniaj. Sam musisz przekonać się, czy warto poświęcić czas na działania dla swojej wsi. Nie sprawiaj przykrości tym, którzy ciężko pracowali i poświęcili swój cenny czas. Często odbiorcy widzą tylko tzw. czubek góry lodowej, a nie wolontariacką pracę, która pochłania dużo energii.

Czysta wieś to piękna wieś.

Warto zadbać o porządek i estetykę wsi. Organizujcie akcje sprzątania, najlepiej mniejszych wydzielonych części wioski, które będą okazją do wspólnie spędzonych chwil. Efekt waszej pracy będzie od razu widoczny i będzie cieszył oko. Po takich mikro inicjatywach możecie zorganizować małą biesiadę lub ognisko, które pozwolą wam się jeszcze bardziej zjednoczyć. Warto zaznaczyć, że pokażecie najmłodszym dobre praktyki i będzie to okazja do rozmowy o działaniach dotyczących ochrony przyrody i środowiska. Jeśli chodzi o dzieci, to najlepiej uczyć się poprzez zabawę. Dlatego możecie zorganizować warsztaty ekologiczne, rajd rowerowy, wybrać się z leśniczym na spacer po lesie, albo zrobić grę terenową z różnymi zadaniami. Możliwości jest mnóstwo, a przyświeca nam jeden cel – aby wspólnie dbać o naszą wieś. A wieść niech się niesie!

Wspierajcie lokalnych rolników i przedsiębiorców, kupując lokalne produkty. Poznajcie historię miejsca, w którym mieszkacie, dzięki czemu będziecie mogli zachować dziedzictwo kulturowe i tradycje waszej wioski. Warto zapytać najstarszych mieszkańców, jak kiedyś żyło się na wsi i jakie zwyczaje panowały. Może odkryjecie kulinarne specjały waszego regionu.

Marta KRAJNIAK

Artykuł opracowany w ramach kampanii społecznej #IDEEprzezWieś