Przed nami kolejne warsztaty w ramach prac nad stworzeniem planów rozwoju wsi: Chłopowo, Różańsko oraz Rychnów. Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców, którym na sercu leży przyszłość swoich wsi:

  • Chłopowo gm. Myślibórz: 24 czerwca (sobota), godz. 11:00-12:30 (świetlica)
  • Różańsko gm. Dębno: 24 czerwca (sobota), godz. 14:00-15:30 (świetlica)
  • Rychnów gm. Barlinek: 11 lipca (wtorek), godz. 18:00-19:30 (świetlica)

Podczas warsztatów:

  • przedstawimy wnioski płynące z naszych prac diagnostycznych i rozmów z mieszkańcami, w tym obraz wyłaniający się z przeprowadzonych w lokalnej społeczności ankiet (swoją opinią w każdej z miejscowości podzieliło się ok 50 osób!),
  • zweryfikujemy na ile przemyślenia z poprzednich warsztatów pokrywają się z tym co wynika z badania opinii mieszkańców,
  • zostanie także zaprezentowana metoda prac nad projektami i pierwsze propozycje projektów, które zostaną zapisane w tworzonych PLANACH ROZWOJU, i na realizację których będzie oczekiwać lokalna społeczność.

W kolejnych tygodniach po warsztatach odbędzie się natomiast głosowanie w celu wyłonienia priorytetowych przedsięwzięć.

Pytacie, po co to wszystko?

  • Tworzenie planów rozwoju wsi jest ważne, ponieważ pomaga poprawić JAKOŚĆ życia mieszkańców wsi, zapewnić lepsze warunki do ROZWOJU gospodarczego i społecznego oraz chronić środowisko.
  • W celu stworzenia dobrego planu rozwoju konieczna jest dokładna DIAGNOZA sytuacji, która pozwoli zidentyfikować problemy i POTRZEBY społeczności wiejskiej oraz określić cele i priorytety przyszłych działań.
  • Diagnoza sytuacji umożliwia także lepsze dopasowanie działań do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz SKUTECZNIEJSZE wykorzystanie dostępnych zasobów i środków finansowych.

Projekt „Idee przez wieś” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

W działaniach wspierają nas lokalne organizacje społeczne, m.in.: „Chłopowianki” Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku, OSP Różańsko, Koło Gospodyń Wiejskich Rychnowie, a także sołtysi i rady sołeckie oraz niezrzeszeni mieszkańcy.