W ramach naszego projektu Idee przez wieś – poprzez specjalne badanie ankietowe i spotkania z mieszkańcami – sprawdzamy, jaki jest poziom KAPITAŁU SPOŁECZNEGO we wsiach Różańsko (gm. Dębno), Chłopowo (gm. Myślibórz) oraz Rychnów (gm. Barlinek).

KAPITAŁ SPOŁECZNY to – najprościej mówiąc – zdolność i otwartość ludzi na współpracę z innymi, zaufanie do innych.

W ramach realizowanego badania ankietowego dowiemy zatem:

  • Jakie jest poczucie wspólnoty i przynależności do grupy?
  • Jaki jest poziom zaufania między mieszkańcami i jaka otwartość na wzajemną pomoc między ludźmi?
  • Czy mieszkańcy angażują się w działalność społeczną, pomagają potrzebującym?
  • Czy po prostu lubią się ze swoimi sąsiadami?

W piątek ankieterzy odwiedzili mieszkańców Różańska i Chłopowa. Na wtorek planowana jest natomiast wizyta w Rychnowie.

Badanie realizuje dla nas zespół badawczy z Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem dr Kamili Słupińskiej i dr Marcina Janowskiego we współpracy z Kołem Naukowym EconomUS.

Projekt „Idee przez wieś” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.