W ramach projektu „Idee przez wieś” wspólnie zastanowimy się, jak widzimy Różańsko, Rychnów i Chłopowo w przyszłości, opracujemy plany rozwoju każdej z tych wsi i wspólnie sprawimy aby nasze zamierzenia stały się rzeczywistością!

Przechodząc od słów do czynów, serdecznie zapraszamy mieszkańców wsi Różańsko (gm. Dębno), Rychnów (gm. Myślibórz) oraz Chłopowo (gm. Barlinek) do udziału w pierwszych warsztatach, które odbędą się w terminach:

  • RÓŻAŃSKO – 15 kwietnia (sobota), godz. 11:00-12:30 (zgłoszenia: Sylwia Urbaniak)
  • CHŁOPOWO – 15 kwietnia (sobota), godz. 14:00-15:30 (zgłoszenia: Beata Filipczak )
  • RYCHNÓW – 27 kwietnia (czwartek), godz. 18:00-19:30 (zgłoszenia: Ewa Stolarska)

Podczas warsztatów dokonamy DIAGNOZY SYTUACJI:

  • wspólnie przeprowadzimy ocenę stanu poszczególnych miejscowości i ich społeczności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym,
  • dokonamy także analizy SWOT, czyli określimy mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia.

Po warsztatach odbędzie się także ankietyzacja wśród mieszkańców. Zakładamy się swoją opinią w formie ankiet podzieli się z nami co najmniej 60-70 osób w każdej z miejscowości, dzięki czemu uzyskamy jeszcze pełniejszy obraz sytuacji. Opinie mieszkańców będą dla nas niezwykle istotne.

PO CO TO WSZYSTKO?

  • Opracowanie DIAGNOZY SYTUACJI jest ważne w procesie planowania rozwoju wsi, ponieważ pozwala na dokładne zrozumienie obecnej sytuacji na wsi, a także określenie potrzeb i problemów, które należy rozwiązać.
  • Bez wykonania diagnozy może się okazać, że zaproponowane działania nie będą adekwatne do rzeczywistych potrzeb mieszkańców wsi i nie przyniosą pożądanych rezultatów.
  • Diagnoza pozwoli na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron wsi, potencjału rozwojowego oraz zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację planu rozwoju.
  • Opracowanie diagnozy sytuacji umożliwi także ustalenie priorytetów działań i wyznaczenie celów, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania wsi i zwiększenie jakości życia mieszkańców. Diagnoza sytuacji jest więc NIEZBĘDNA, aby uniknąć błędów w planowaniu i podjęciu odpowiednich kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju wsi.

Projekt „Idee przez wieś” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

fot. canva.com