Tradycja jest zbiorem wierzeń, obyczajów, wartości, wzorców postępowania, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Dotyczy określonej grupy osób, danej społeczności i kultury. Pozwala nam na zachowanie tożsamości kulturowej, ale też tworzy charakter i często nadaje sens pewnym momentom w naszym życiu. Z czasem tradycje się zmieniają i nadajemy im nową wartość, albo tworzymy nowe, z którymi pewna jednostka chce się utożsamiać.

Tradycja dotyczy różnych dziedzin życia, takich jak sztuka, religia, obyczaje kulinarne i rodzinne. Często towarzyszy nam w życiu codziennym i tworzy unikalny charakter danego miejsca, obszaru. Dzięki niej czujemy, że należymy do społeczności, która ma podobne poglądy i wyobrażenie o świecie. Przyjęte zwyczaje są pielęgnowane i kultywowane, aby zachować unikalne dziedzictwo. Zwłaszcza ważna jest edukacja dzieci, które będą mogły szerzyć idee i będą pełne zrozumienia na różnorodność kulturową i z otwartym umysłem, szacunkiem do drugiego człowieka mogą poznawać otoczenie.  

Tradycje na wsi?

Każdy rejon różni się od siebie i każda wieś może mieć inne lokalne legendy, obyczaje, czy nawet nazewnictwo rzeczy. Kultura ludowa, czyli folklor, muzyka, taniec, tak bardzo różny w różnych rejonach. W wielu miejscach organizowane są widowiska i festiwale folklorystyczne które przyciągają tłumy turystów z całej Polski, ze względu na swój spektakularny charakter, piękne stroje, ale zwłaszcza dziedzictwo kulturowe i historie, która się za nimi kryje. Jeśli na wiosce jest zespół ludowy to jest on w pewnym sensie organizatorem życia kulturalnego wsi, bardzo często wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich uczestniczą w gminnych imprezach i animują społeczność poprzez organizacje różnych inicjatyw dla całych rodzin. Natomiast tradycyjne kulinarne, i wyroby kuchni regionalnej stają się popularne na cały kraj i są wizytówką danej wsi.

Często organizowane są konkursy, aby wypromować lokalne wyroby i bogactwo różnorodnych smaków. Znany konkurs kulinarny to Bitwa Regionów, który organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa daje możliwość Kołom Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniom wykazać się w przygotowaniu regionalnych potraw, przedstawić autorski przepis i dzięki temu propagować kulturę swojego regionu.

Zwyczaje związane z plonami i rolnictwem przynoszą też szereg wydarzeń z nimi związanych, choćby dożynki wiejskie. Na dożynkach rolnicy pokazują tradycyjne narzędzia i maszyny rolnicze. Odbywa się wypiekanie chleba, który jest symbolem dostatku i pomyślności, prezentowane są dekoracje dożynkowe, przygotowywane wieńce, odbywa się dziękczynna msza święta, wspólne wykonanie poloneza, przyśpiewki czy korowód. To tylko kilka elementów, które odbywają się w  święto plonów. Dożynki to podziękowanie za dorodne plony i ukończenie prac polowych. Jest to doskonała okazja do promowania tradycji i integracji społeczności lokalnej.

To Wy pielęgnujecie i tworzycie tradycje

Jeśli organizujecie od lat piknik rodzinny, dzień dziecka, zabawę Andrzejkową, święto kapusty, czy festiwal ziemniaka, to w taki sposób tworzycie wiejskie lokalne tradycje. Dzięki temu przyzwyczajacie mieszkańców, ale też innych uczestników waszych wydarzeń do pewnych zwyczajów, które bardzo często wyczekiwane i chętnie odwiedzane.

Marta KRAJNIAK

Artykuł opracowany w ramach kampanii społecznej #IDEEprzezWieś