Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu „IDEE przez wieś”. Tym razem zrealizowaliśmy kameralne warsztaty z liderkami społeczności wsi Różańsko. Panie są zarówno członkiniami rady sołeckiej Różańska, jak i Koła Gospodyń Wiejskich w Różańsku.

Warsztaty, które odbyły się w sobotę 9 grudnia 2023 r. dotyczyły zarządzania potencjałem osobowym w organizacjach społecznych z punktu widzenia liderów oraz wyzwań z jakimi oni się mierzą.

Przy pomocy metody SWOT liderki dokonały analizy strategicznej swoich organizacji: Sołectwa i KGW. Analiza SWOT pozwoliła skonfrontować ze sobą pozytywne i negatywne czynniki wewnętrzne i na zewnątrz organizacji. Opracowywały odpowiedzi na pytania:

  • Co robimy dobrze?
  • Co nam sprzyja?
  • Co musimy poprawić?
  • Jakie przeszkody możemy napotkać?

Finalnie określiły wiodącą strategię działania organizacji. W podsumowaniu, na zadanie pytanie „Co dalej z tym zrobimy?” wyznaczyły precyzyjne cele, których realizacja pozwoli na eliminowanie wewnętrznych słabości, aby lepiej wykorzystywać szanse otoczenia.

Spotkanie przygotowała i poprowadziła nasza ekspertka Tamara Olszewska-Watracz, coach, trener kompetencji miękkich.