Wierzymy, że działania zaplanowane w naszym projekcie „Idee przez wieś” ZACHĘCĄ mieszkańców wsi Różańsko, Chłopowo i Rychnów do oddolnej aktywności na rzecz swoich Małych Ojczyzn.

Aby dać im pole do działania i wyzwolić ZAANGAŻOWANIE uruchomimy FUNDUSZ minigrantów, w ramach którego wesprzemy finansowo realizację co najmniej 30 oddolnych INICJATYW. Na każdą inicjatyw z nich zaplanowaliśmy po około 900 złotych.

Pomysłodawcami i realizatorami będą grupy inicjatywne, my zaś wesprzemy je w skutecznej realizacji ich pomysłów.

Dodatkowo każda z trzech wspomnianych miejscowości będzie miała do dyspozycji dodatkowe 20 tys. złotych na realizację tzw. „dużych przedsięwzięć„, których koncepcje zrodzą się w najbliższych miesiącach, w trakcie naszego projektu.

W sumie społecznicy będą mieli do zagospodarowania niemal 90 tys. złotych na realizację ciekawych małych i dużych projektów na rzecz swoich wiejskich społeczności!

Projekt „Idee przez wieś” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Realizatorem projektu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina.

Chcesz być na bieżąco z projektowymi działaniami? Dołącz do nas na Facebooku.