W sercu lokalnych społeczności Chłopowa, Różańska oraz Rychnowa zakończyły się prace nad ambitnymi planami odnowy i rozwoju. Po serii warsztatów, w których wzięli udział mieszkańcy tych malowniczych wsi, oraz dzięki starannie przeprowadzonej ankietyzacji, udało się wypracować strategiczne dokumenty, które mają na celu nie tylko odnowienie, ale i zrównoważony rozwój tych obszarów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Chłopowa, Różańska i Rychnowa, a także wszystkich zainteresowanych, do zapoznania się z wypracowanymi planami odnowy. To okazja, aby zobaczyć, jak można wspólnie kształtować przyszłość naszych wsi, dbając jednocześnie o ich dziedzictwo i identyfikację.

Plan odnowy Różańska 2024-2030 | Kontrakt społeczny (lista poparcia)

Wiodące projekty:

 • Rozwój systemu zieleni publicznej na terenie Różańska w tym stworzenie wiejskiego parku
 • Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w okolicy Różańska
 • Utworzenie nowej remizy wraz z Domem Strażaka
 • Organizacja oferty czasu wolnego i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na rzecz dobra wspólnego
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obrębie miejscowości

Plan odnowy Rychnowa 2024-2030 | Kontrakt społeczny (lista poparcia)

Wiodące projekty:

 • Budowa chodnika
 • Poprawa dostępności transportowej miejscowości
 • Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obrębie miejscowości
 • Budowa drogi rowerowej do Dzikowa
 • Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wiejskiej Rychnowa

Plan odnowy Chłopowa 2024-2030 | Kontrakt społeczny (lista poparcia)

Wiodące projekty:

 • Rozwój przestrzeni rekreacyjnej (wiata z miejscem na grilla)
 • Rewitalizacja i przywrócenie użytkowania parku
 • Punkt widokowy na tereny cenne przyrodniczo
 • Budowa/rozbudowa placu zabaw
 • Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej
 • Poprawa infrastruktury drogowej w otoczeniu miejscowości
 • Remont kościoła w Chłopowie

Tworzenie tych planów było możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy swoimi pomysłami i aktywnym udziałem w warsztatach przyczynili się do stworzenia kompleksowej wizji rozwoju. To pokazuje, jak ważna jest współpraca i dialog na wszystkich etapach planowania.

Zachęcamy do podpisania się pod listami poparcia dla wypracowanych przedsięwzięć, a także do osobistego zaangażowania się w ich realizację. Razem możemy zapewnić, że nasze wspólnoty będą kwitnąć dla przyszłych pokoleń.

Tworzenie wieloletnich planów rozwoju wsi jest ważne, ponieważ umożliwia skoncentrowanie się na długofalowych celach i potrzebach społeczności wiejskiej. Planowanie pozwala lepiej zarządzać zasobami, inwestycjami i infrastrukturą, co sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców. Dodatkowo, plany rozwoju uwzględniające zrównoważony rozwój mogą wspierać ochronę środowiska, promować lokalną przedsiębiorczość i przede wszystkim przyczynić się do wzmocnienia społeczności wiejskiej.