Zaangażowanie społeczne (aktywność społeczna) niesie ze sobą wiele korzyści. Opowiadamy o nich w ramach kampanii społecznej #IDEEprzezWieś.

W wybranych wsiach regionu zachodniopomorskiego już pojawiły się plakaty promujące IDEE zaangażowania społecznego. Nagrywamy reportaże z udziałem społeczników pokazujące inspirujące przykłady oddolnej aktywności mieszkańców. Dystrybuujemy także kwartalnik optymistyczny pt. „IDEE przez wieś”. Mieszkańcy mogą również wziąć udział w konkursie promującym zaangażowanie społeczne.

Kampania społeczna #IDEEprzezWieś, odbywa się w ramach projektu o takiej samej nazwie „Idee przez wieś”

Nasze tytułowe IDEE to:

  • ZAANGAŻOWANI mieszkańcy, biorący sprawy w swoje ręce,
  • przestrzeń wiejska PRZYJAZNA osobom w każdym wieku,
  • wieś ZIELONA, czyli wieś czysta, przyjazna środowisku, dająca pozytywną energię.

Projekt Idee przez wieś finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dowiedz się więcej!
Zajrzyj na naszego fanpage.