W ramach projektu „Idee przez wieś” do kwietnia 2024 roku dofinansujemy ponad 30 inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców Różańska, Chłopowa i Rychnowa na rzecz ich lokalnych społeczności. Dziś odbyła się pierwsza z takich oddolnych inicjatyw.

Druhowie i druhna Ochotniczej Straży Pożarnej W Różańsku stanęli na wysokości zadania i zorganizowali imprezę plenerową pod hasłem „DZIEŃ OTWARTEJ REMIZY”

Mieszkańcy wsi Różańsko mieli okazję:

  • wziąć udział w quizie wiedzy pożarniczej i konkurencjach sprawnościowych z nagrodami (np. strzał do celu z hydronetki),
  • nauczyć się bądź przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • wejść do wozu strażackiego i obejrzeć specjalistyczny sprzęt,
  • skosztować pysznego poczęstunku przygotowanego przez strażaków ochotników.

Dlaczego wspieramy tego rodzaju inicjatywy? Bo wierzymy, że te mini-projekty mają ogromną moc!

Inicjatywy oddolne to iskry, które rozpalają płomień zmian. One budują społeczności i wzmacniają więzi międzyludzkie.

Wspierając takie inicjatywy, dajemy mieszkańcom poczucie wartości i wpływu na swoje otoczenie. Przekazujemy także ważne tradycje i wartości młodszym pokoleniom.

Wspierając inicjatywy lokalne, nie tylko tworzymy lepsze społeczności, ale także inspirujemy innych do działania.